lorem ipsum

Koprivnička kulturna baština

 

Portal "Koprivnička kulturna baština" pokrenut je kako bi se na jednom mjestu objedinili dosadašnji lokalni projekti digitalizacije, ali i otvorile mogućnosti sustavnog strukturiranja i objedinjavanja budućih projekata digitalizacije raznolike zavičajne baštine.

 

Na raspolaganju su digitalne zbirke koje možete pogledati klikom na sličicu.